ร่วมงานกับเรา
1. ตำแหน่ง ธุรการ (Admin) / Call Center

5 ตำแหน่ง
เพศ : หญิง อายุ 20 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดการทำงาน :
1. คีย์ข้อมูล
2. ประสานงานทัวไป
3. ตรวจสอบข้อมูล
4. Call Outbound
คุณสมบัติที่ต้องการ :
มีใจรักบริการ ชอบพูดคุย นำเสียงไพเราะ มีมารยาทสังคมที่ดี
สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ ต้องการทำงานในระยะยาว
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย มีความรับผิดชอบสูง แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้
ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางมาทำงาน และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

สนใจส่งประวัติส่วนตัวโดยย่อมาที่ chatchai@excellent.co.th, kluawmai@excellent.co.th

2. ตำแหน่งนักโภชนาการ (Nutrition - Call Center)
เพศ : หญิง อายุ 20 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : คหกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การดูแลสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ,
สาธารณสุข (หากเข้ารับปริญญาบัตรแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดการทำงาน :
1. คีย์ข้อมูล
2. ประสานงานทัวไป
3. ตรวจสอบข้อมูล
4. Call Outbound
รายละเอียดการทำงาน :
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่ตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน ผ่านทางโทรศัพท์

คุณสมบัติที่ต้องการ :
มีใจรักบริการ ชอบพูดคุย นำเสียงไพเราะ มีมารยาทสังคมที่ดี
สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ ต้องการทำงานในระยะยาว
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย มีความรับผิดชอบสูง แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้
ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางมาทำงาน และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

สนใจส่งประวัติส่วนตัวโดยย่อมาที่ chatchai@excellent.co.th, kluawmai@excellent.co.th

© 2016 excellencedials.net All Rights Reserved.